KOKKELS


Kokkels worden door middel van een sleepnet met de hand gevangen in de Waddenzee.